fun88 live casino

fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
ทีมงานผู้สอน
  ประวัติผู้บริหาร

fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
นางสาว ธิตินาจ ลีลาองอาจ (อาจารย์พี่เจ็ง)
การศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา : Taylor Lakes Secondary College (Melbourne, Australia)
(เรียนจบตั้งแต่อายุ 16 ปี)
- ระดับปริญญาตรี: Mahidol University International College Computer Science Major
เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เรียนจบภายใน 3 ปี 3 เดือน) 
- ระดับปริญญาโท: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ 
เอกเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการเงิน (International Economics & Finance)
- ระดับปริญญาโท : Rikkyo University ,Tokyo , Japan
(ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระหว่างจุฬา-ญี่ปุ่นทั้งจุฬาได้แค่ 2 ทุน เท่านั้น) 
 
 การทำงาน 
-   อดีตวิทยากรในการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ 
-   โรงแรม Eastin Bangkok Hotel
-   โรงแรมเฟิร์ส First Hotel Bangkok
-   บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) 
-   ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหาร โรงเรียนกวดวิชามงคลพัฒนา (Bright Up Center)
-   ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-   ได้รับเชิญเป็นวิทยากรตามสถาศึกษาต่างๆ


                    อาจารย์พี่เจ็งได้รับเชิญไปสอนเป็นอาจารย์พิเศษ
                                ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
                        อาจารย์พี่เจ็งไปสอนที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
          fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
                       อาจารย์พี่เจ็งไปสอนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์   
          fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
                         
                         
 อาจารย์พี่เจ็งได้รับเชิญไปแนะแนวที่
                            โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์

         fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
                   อาจารย์พี่เจ็งไปสอนที่โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
         
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập 
                   อาจารย์พี่เจ็งไปสอนที่โรงเรียนวัดนายโรง
        fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
        fun88 live casinoLiên kết đăng nhập

      fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
      fun88 live casinoLiên kết đăng nhập

      fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
     fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
       fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
        fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
       fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
      fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
     fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập


สอนโดยทีมงานคณาจารย์วุฒิปริญาโท-เอก ที่มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
จากจุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล และต่างประเทศอาทิ
USA, Australia โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

fun88 live casinoLiên kết đăng nhập

m88 cá cược trực tuyến châu á cá cược trực tuyến trang cá cược trực tuyến 78win trang cá cược trực tu trang web cá cược trực tuyến hay nhất