fun88 live casino

fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
MU-ELTBright Up Center By P'Jeng  (พี่เจ็งติวเตอร์)
ราเอาใจใส่ดูแลน้องๆทุกคนดังบุตรหลาน
           และน้องๆ ของเราเอง


     ราคาไม่แพง...คุณภาพเยี่ยม

เรียนจริงได้ผลจริงประสบการณ์เกือบ 20 ปี
    น้องที่มาเรียนประสบความสำเร็จ
           แล้วกว่า 50,000 คน

 

 

MU-ELT

MU-ELT เป็นข้อสอบที่จัดทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษใน Skill ต่างๆ

ซึ่งผลสอบ  MU-ELT  แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับระดับ B2 และ C1 ของมาตรฐาน

ตาม CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) หรือ การประเมินความสามารถทางภาษา

จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งจะใช้เพื่อสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานและนักศึกษาตั้งแต่รหัส 60  เป็นต้นไป 

สอบเพื่อจบการศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนตำแหน่งงานภายในมหาวิทยาลัย

MU-ELT สอบอะไร

ข้อสอบของ  MU-ELT  ประกอบด้วยหลักๆ 2 ส่วน คือการฟัง  Listening และการอ่าน Reading

ส่วนที่1  การฟังซึ่งเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ รวม 150 ข้อ รวม 150 คะแนน  แบ่งออกเป็น 4 ตอน  รวม 75 ข้อ

Part 1 - Question and Response จะเป็นการฟังคำถามหรือบทความต่างๆแล้วเลือกคำตอบจากการฟังให้ถูกต้องกับสิ่งที่เราได้ยินซึ่งจะมีจำนวน 30 ข้อ

Part 2 - Short Conversation จะเป็นการฟังบทสนทนาและต้องใช้ตอบคำถามตามบทสนทนาที่ได้ยินไปโดยคำถามและ Choice จะอยู่ในกระดาษข้อสอบโดยปกติ 1 บทสนทนา ที่ฟังจะใช้ตอบคำถาม 3 ข้อและมีจำนวนรวม 12 ข้อ

Part 3 - Long Conversation จะเป็นบทสนทนาแบบยาวโดยผู้สอบจะฟังบทสนทนานั้นๆ แล้วตอบคำถาม 3 ข้อต่อหนึ่งบทสนทนาเหมือน Short Conversation เลย เพียงแต่การฟังบทสนทนาใน Part นี้จะยาวกว่า Short Conversation ใน Part นี้ มีจำนวนรวม 12 ข้อ

Part 4 - Talk เป็นการเล่าเรื่องราวของคนเพียง 1 บุคคล ซึ่งจะมีทั้งหมด 7 เรื่องและแต่ละเรื่องจะใช้ตอบคำถาม 3 ข้อ ซึ่งจะมีทั้งหมด 7 เรื่อง

 

ส่วนที่ 2 การอ่านแบ่งออกเป็น 4 ส่วน รวม 75 ข้อ

Part 1 – Grammar เป็นข้อสอบวัดความรู้ความสามารถเกี่ยวกับไวยากรณ์มีข้อสอบรวม 25 ข้อ

Part 2 -  Vocabulary  เป็นข้อสอบที่วัดความรู้ด้านคำศัพท์จำนวน 15 ข้อ

Part 3 – Short Reading Passages  เป็นข้อสอบที่เน้นการอ่านซึ่งจะมีทั้งหมด 5 Reading Sets และมีคำถามรวม 15 ข้อ

Part 4 – Long Reading Passages  เป็นเหมือน Short Reading Passages เจอแต่เนื้อเรื่อง Reading จะยาวขึ้นและจะมีทั้งหมด4 Reading Sets รวม 20 ข้อ

 

MU-ELTสำคัญอย่างไร

นักศึกษามหิดลทุกคนตั้งแต่รหัสหกศูนย์ขึ้นไปจะต้องมีคะแนนเอ็มยูอีแอลที่อย่างน้อย 84 คะแนนขึ้นไปจึงจะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้

fun88 live casinoLiên kết đăng nhập

ทำไมต้องเรียน MU-ELT ที่ Bright Up Center

ที่ Bright Up Center By P’Jeng เราเชี่ยวชาญการสอนและ ด้วยประสบการณ์เกือบ 20 ปี ทำให้เราเข้าใจผู้เรียน เกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆที่ ส่วนใหญ่ผู้เรียนจะพบเจอในการสอบ เราจึงมุ่งเน้นวิเคราะห์เทคนิคต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเห็นผลจริง โดยนักเรียนทุกคนที่มาเรียนที่  Bright Up Center สามารถสอบ MU-ELT ได้ ตั้งแต่ครั้งแรกและได้คะแนนสูงมากถึง 99% ทุกคน  ทุกรอบ  ทุกเทอม

fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập


นี่คือส่วนหนึ่งของรีวิวความประทับใจของผู้ปกครองและน้องๆ
             
เรียนที่ Bright Up Tutor By P'Jeng
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
ชมรีวิวความประทับใจของผู้ปกครองและน้องๆ เพิ่มเติม>>>คลิ๊ก