fun88 live casino

fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
   ​​

Bright Up Center By P'Jeng  (พี่เจ็งติวเตอร์)
ราเอาใจใส่ดูแลน้องๆทุกคนดังบุตรหลาน
           และน้องๆ ของเราเอง


     ราคาไม่แพง...คุณภาพเยี่ยม

เรียนจริงได้ผลจริงประสบการณ์เกือบ 20 ปี
    น้องที่มาเรียนประสบความสำเร็จ
           แล้วกว่า 50,000 คน

 

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
    

     หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
เป็นช่วงการศึกษาที่ให้น้องๆ ได้มุ่งเน้นให้มีการสำรวจความถนัดและความสนใจของน้อง ๆ เอง จะมีการ
ส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตตลอดจนใช้พื้นฐานใน
การประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นให้มีประสิทธิภาพ
    ดังนั้น P'Jeng Tutor  จึงได้มีการวางแผนคิดพัฒนาหลักสูตร ในการเรียนการสอน เพื่อที่จะให้น้อง ๆ ที่มาเรียน
ที่ P'Jeng tutor แล้วนั้น ได้มีทักษะต่าง ๆ ดังนี้
    1. น้อง ๆ จะมีทักษะต่างๆ ที่ดีขึ้น
    2. น้อง ๆ มีเกรดการเรียนเพิ่มขึ้น
   ; 3.  น้องเข้าใจเนื้อหาเรียนได้ง่ายขึ้น


P'Jeng Tutor มีสอนหลักสูตรดังนี้

 
1. ภาคสามัญ (ภาคไทย)
 • เรียนเดี่ยว (ตัวต่อตัว)
 • กลุ่มจัดมาเอง 2 - 15 คน
 • กลุ่มที่สถาบันจัดให้
 • เลข (Math)          
 • วิทย์ (Science)
 • อังกฤษ (English)
 • ไทย (Thai)
 • สังคม (Social Study)
2. ภาค English Program (EP)
 • เรียนเดี่ยว (ตัวต่อตัว)
 • กลุ่มจัดมาเอง 2 - 15 คน
 • กลุ่มที่สถาบันจัดให้
 • เลข (Math)          
 • วิทย์ (Science)
 • อังกฤษ (English)
 • ไทย (Thai)
 • สังคม (Social Study)
3. ภาค International Program
 • เรียนเดี่ยว (ตัวต่อตัว)
 • กลุ่มจัดมาเอง 2 - 15 คน
 • กลุ่มที่สถาบันจัดให้
 • เลข (Math)          
 • วิทย์ (Science)
 • อังกฤษ (English)
 • ไทย (Thai)
 • สังคม (Social Study)

    โดยน้อง ๆ จะเลือกเรียนตามหลักสูตรของที่โรงเรียนเพื่อเพิ่มเกรด หรือ หลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เลือก
เรื่อง วิชา บทเรียนที่ไม่เข้าใจ โดยกรณีที่น้องๆ เรียนเดี่ยว หรือจัดกลุ่มมาเอง สามารถเลือก วัน เวลา วิชา เนื้อหาทุกอย่าง
ได้ เรามีเปิดสอนทุกวิชา ดังนี้


     1.  เลข (Math)

     2.  วิทย์ (Science)

     3. อังกฤษ (English)  Speaking (พูด) , Reading + Vocabulry (อ่าน + คำศัพท์) , Writing (เขียน) , Grammar + Error (ไวยากรณ์ + คำผิด)

     4. ไทย (Thai)

     5. สังคม (Social Study)

- เดี่ยว (ตัวต่อตัว)
- กลุ่มจัดมาเองตั้งแต่ 2 คน ถึง 15 คน

 
 

ทำไมต้องเรียนที่นี่,เรียนที่นี่ดีอย่างไร
Bright Up tutor By P'Jeng

1) เราเข้าใจน้องๆเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เจอในข้อสอบเราจึงมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ
เรามีประสบการณ์การสอนมากเกือบ 20 ปี เป็นประกัน นักเรียนมาเรียน
แล้วประสบความสำเร็จกว่า 50,000 คน เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่ได้รับการรับรอง
และควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนกวดวิชาของเรายังได้รับความ
ไว้วางใจจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ของไทย
ในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียนและพนักงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
2) ครูอาจารย์มีเทคนิคในการอธิบายการทำข้อสอบให้ถูกต้องภายในระยะเวลาจำกัด
และสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายไม่ว่านักเรียนจะมีพื้นฐานอย่างไรก็ตาม
3) ความเอาใจใส่และจรรยาบรรณของสถาบัน โดยเราคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก ให้สมกับค่าที่ว่า

 “Your success is our goal”  "ความสำเร็จของคุณคือเป้าหมายของเรา" 

ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวและหลักสูตรเฉพาะทางของ Bright Up Tutor By P'Jeng
ที่ทำให้น้องๆนักเรียนเรียนแล้วเข้าใจ วัดผลได้ เกรดเพิ่มจริง สอบติดจริงอีกทั้ง
ตลอดเวลาเกือบ 20 ปี ที่ทางโรงเรียนกวดวิชา Bright Up Tutor By P'jeng ได้ทำ
ให้น้องๆ นักเรียนประสบความสำเร็จกว่าหลายหมื่นคน ทุก Class สอนสด
ราคาเริ่มเพียงวิชาละ 1,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น
มาเรียนดูจะรู้ว่า Bright Up Tutor By P'Jeng เจ๋งแค่ไหน!!


fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhậpปรึกษาวางแผนการเรียนปรับพื้นฐานสอบเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำ ฟรี!!   

นี่คือส่วนหนึ่งของผลงานน้องที่ประสบความสำเร็จ
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập

  

  


fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập

fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập


 
 
 

              หลักสูตรเนื้อหาการสอน
           ตรงตามกระทรวงศึกษาธิการ

คณิตศาสตร์    

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.1 [T1]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.1 [T2]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.2 [T1]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.2 [T2]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.3 [T1]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.3 [T2]
ภาษาอังกฤษ    
 
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.2
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3

วิทยาศาสตร์    

เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1
เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.2
เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập


นี้คือส่วนหนึ่งของรีวิวความประทับใจของผู้ปกครองและน้องๆ
            เรียนที Bright Up Tutor By P'Jeng

fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập

ชมรีวิวความประทับใจของผู้ปกครองและน้องๆ>>>คลิ๊ก