fun88 live casino

fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
KU-EPT

 

Bright Up Center By P'Jeng  (พี่เจ็งติวเตอร์)
ราเอาใจใส่ดูแลน้องๆทุกคนดังบุตรหลาน
และน้องๆ ของเราเอง


ราคาไม่แพง...คุณภาพเยี่ยม

เรียนจริงได้ผลจริงประสบการณ์เกือบ 20 ปี
น้องที่มาเรียนประสบความสำเร็จ
แล้วกว่า 50,000 คน

 
KU-EPT คือ ?

        KU-EPT หรือ Kasetsart University English Proficiency Test คือ ข้อสอบที่วัดความรู้และความสามารถในวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้มีความประสงค์ตั้งใจที่จะสอบเข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท หรือปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือผู้มีความประสงค์ที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีในรอบ 1 ของระบบ TCAS หรือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีภาคปกติทุกชั้นปี ที่สามารถสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน I หรือรหัสวิชา 01355111 และภาษาอังกฤษพื้นฐาน II หรือรหัสวิชา 01355112 แต่ยังไม่สามารถสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน III หรือรหัสวิชา 01355113 ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการจะสอบ KU-EPT นั้น สามารถที่จะสอบ และยื่นคะแนน TOEFL หรือ IELTS แทนได้ แต่หลายๆคนก็เลือกที่จะสอบ KU-EPT กัน เนื่องจากเนื้อหาและลักษณะข้อสอบ KU-EPT ดูจะง่ายกว่า TOEFL หรือ IELTS นอกจากนี้สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมีความประสงค์ที่จะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก หรือบุคคลภายนอกก็สามารถที่จะสอบ KU-EPT นี้ได้เช่นกัน โดยข้อสอบ KU-EPT จะมีการจัดสอบปีละ 4-6 รอบ

 
ข้อสอบ KU-EPT ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ข้อสอบของ KU-EPT ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ ดังต่อไปนี้
Structure Completion และ Reading Comprehension โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 Structure Completion คือการเติมโครงสร้างประโยคให้ถูกต้อง มีจำนวน 40 ข้อ แบ่งเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี้
              - Part 1 Sentence Completion จำนวน 25 ข้อ
              - Part 2 Cloze test จำนวน 15 ข้อ
               โดยในส่วนที่ 1 นี้ จะใช้ทักษะทางด้าน Grammar หรือไวยกรณ์ และจะต้องมีทักษะทางด้าน Vocabularies หรือ คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยเพื่อเสริมให้สามารถเข้าใจและทำข้อสอบ Part นี้ได้คะแนนสูง

ส่วนที่ 2 Reading Comprehension หรือการอ่านเพื่อความเข้าใจ จำนวน 40 ข้อ
                ใน Part Reading Comprehension นี้ ผู้สอบจะต้องมีทักษะการอ่าน เทคนิค และคำศัพท์ จึงจะทำให้ได้คะแนนสูง
 

การสมัครสอบ KU-EPT นั้นทำอย่างไร

ขั้นตอนการสมัครสอบ KU-EPT มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผู้มีความประสงค์จะสอบ จะต้องลงทะเบียนด้วยการกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของทางศูนย์ทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ผู้มีความประสงค์จะสอบ จะได้รับอีเมลที่มีลิงค์ให้เราคลิกยืนยันลงทะเบียน และจะต้องทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อย เพื่อพร้อมสมัครสอบ
3. กดไปที่ลิงค์ในหน้าเว็บไซต์ จะมีการแสดงผลในรอบสมัครต่างๆ โดยรอบที่กำลังจะเปิดรับ จะขึ้นด้วยอักษรสีแดง และจะมีรายวิชาให้เราคลิกลิงค์ สามารถคลิกลิงค์ไปตามวันเวลาที่เราสะดวกสอบได้เลย
4. กรอกอีเมล และคลิกดำเนินการต่อเนื่อง ระบบจะให้เราชำระค่าสอบ และคลิกที่รูปเพื่อ Print ไปที่การชำระเงิน
5. เมื่อได้ใบชำระเงินแล้ว ให้มาชำระค่าลงทะเบียนสอบได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่ที่ได้ลงทะเบียนสมัครเรียบร้อย
6. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางศูนย์ทดสอบภาษา จะมีอีเมลแจ้งการรับชำระเงิน ห้องสอบ หมายเลขสอบ และรายละเอียดอื่นๆให้ผู้มีความประสงค์จะสอบทราบ
 

ทำไมต้องเรียน KU-EPT ที่ Bright Up Center

              ที่ Bright Up Center By P’Jeng เราเชี่ยวชาญการสอนและ ด้วยประสบการณ์กว่า 16 ปี ทำให้เราเข้าใจผู้เรียน เกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆที่ ส่วนใหญ่ผู้เรียนจะพบเจอในการสอบ เราจึงมุ่งเน้นวิเคราะห์เทคนิคต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเห็นผลจริง โดยนักเรียนทุกคนที่มาเรียนที่  Bright Up Center สามารถสอบ KU-EPT ได้ ตั้งแต่ครั้งแรกและได้คะแนนสูงมากถึง 99% ทุกคน  ทุกรอบ  ทุกเทอม
 

ทำไมต้องเรียนที่นี่,เรียนที่นี่ดีอย่างไร

Bright Up Tutor By P'Jeng
            1) เราเข้าใจน้องๆเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เจอในข้อสอบเราจึงมุ่งเน้นพัฒนาทักษะเรามีประสบการณ์การสอนมากกว่า 16 ปี เป็นประกัน นักเรียนมาเรียนแล้วประสบความสำเร็จกว่า 50,000 คน เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่ได้รับการรับรองและควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนกวดวิชาของเรายังได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ของไทยในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียนและพนักงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
            2) ครูอาจารย์มีเทคนิคในการอธิบายการทำข้อสอบให้ถูกต้องภายในระยะเวลาจำกัดและสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายไม่ว่านักเรียนจะมีพื้นฐานอย่างไรก็ตาม
            3) ความเอาใจใส่และจรรยาบรรณของสถาบัน โดยเราคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก ให้สมกับค่าที่ว่า

 
“Your success is our goal”  "ความสำเร็จของคุณคือเป้าหมายของเรา"

 
ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวและหลักสูตรเฉพาะทางของ Bright Up Tutor By P'Jengที่ทำให้น้องๆนักเรียนเรียนแล้วเข้าใจ วัดผลได้ เกรดเพิ่มจริง สอบติดจริงอีกทั้งตลอดเวลาเกือบ 20ปี ที่ทางโรงเรียนกวดวิชา
Bright Up Tutor By P'jeng ได้ทำให้น้องๆ นักเรียนประสบความสำเร็จกว่าหลายหมื่นคน ทุก Class สอนสด มาเรียนดูจะรู้ว่า Bright Up Tutor By P'Jeng เจ๋งแค่ไหน!!fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập

 

นี่คือส่วนหนึ่งของรีวิวความประทับใจของผู้ปกครองและน้องๆ
เรียนที่ Bright Up Tutor By P'Jeng

fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
ชมรีวิวความประทับใจของผู้ปกครองและน้องๆ เพิ่ม>>>คลิ๊ก