fun88 live casino

fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
Duolingo English Test

Bright Up Center By P'Jeng  (พี่เจ็งติวเตอร์)
เราเอาใจใส่ดูแลน้องๆทุกคนดังบุตรหลาน
           และน้องๆ ของเราเอง


     ราคาไม่แพง...คุณภาพเยี่ยม

เรียนจริงได้ผลจริงประสบการณ์เกือบ 20 ปี
    น้องที่มาเรียนประสบความสำเร็จ
           แล้วกว่า 50,000 คน


fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
 

Duolingo English Test คือ ?

      Duolingo English Test หรือ DET คือการทำข้อสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ โดยทดสอบภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ทั้ง Listening , Reading , Speaking และ Writing

Duolingo English Test ต้องสอบอะไร ?
Duolingo English Test ประกอบด้วย 2 Part

Part 1 : เป็นการทดสอบ Skill ด้าน Listening(การฟัง) , Reading(การอ่าน) , Speaking(การพูด) และ Writing(การเขียน)
Part 2 : เป็นการสอบ Interview สัมภาษณ์ผ่าน Video conference

ข้อสอบ Duolingo English Test

ในการสอบ Duoling English Test ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง ประกอบด้วย
- 5 นาทีแรก ติดตั้งระบบ และทำความเข้าใจระบบ และข้อกำหนดต่างๆก่อนสอบ
- 45 นาที ต่อมา ทำข้อสอบประเมินทั้ง 4 Skill (Listening , Reading , Speaking และ Writing)
- 10 นาที สุดท้าย เป็นการอัด VDO Clip Tnterview สำหรับคำถามตาม topic ที่กำหนดให้ไว้

ผลคะแนนและความหมายของคะแนน Duolingo English Test

คะแนนของ Duolingo English Test มีระดับคะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 160 โดยจะแบ่งคำอธิบายได้ตามด้านล่าง

Score 10-55 :

- เข้าใจพื้นฐานคำและวลีเบื้องต้นในภาษาอังกฤษ
- ใช้ข้อมูล และแสดงประโยคได้แบบง่ายๆ

Score 60-85 :

- เข้าใจการพุดหรือการเขียนที่เป็นประเด็นหลักเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นกิจวัตรได้
- สามารถบรรยาย อธิบาย ความเห็น ประสบการณ์ และการวางแผนต่างๆได้ในระดับสูงขึ้น

Score 90-115 :

- เข้าใจการสื่อสารได้เป็นส่วนใหญ๋ รวมถึงหัวข้อที่ไม่คุ้นเคยด้วย
- เข้าใจการเขียนทั้งเชิงรูปธรรม และนามธรรมได้เป้นอย่างดี
- สามารถตอบได้ คุยภาษาอังกฤษได้อย่างชำนาญ

Score 120-160 :

- เข้าใจความหมายเชิงอุปมา อุปไมย ของประโยคที่ซ่อนอยู่ในเชิงปฏิบัติ และทางสำนวนโวหารภาษา
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม และมีประสิทธิภาพในเชิงสังคม วิชาการ และวิชาชีพต่างๆได้
- มีความหลากหลายในการเขียน และได้ตอบ รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และดีเยี่ยมในสถานการณ์ต่างๆ

Duolingo English Test

1. สามารถสมัครสอบได้ และทราบผลภายใน 2 วัน หลังจากสอบเสร็จ

2. ผลสอบของ Duolingo English Test (DET) เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เทียบกับ IELTS ได้และสามารถนำผลไปใช้ในการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งในไทย เช่น มหาวิทยาลัยมหิดลภาคอินเตอร์ หรือ MUIC (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!) หรือที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศได้ อาทิ ประเทศออสเตรเลีย,สหราชอาณาจักร,สวิตเซอร์แลนด์,เยอรมนี,ญี่ปุ่น,แคนาดา,สหรัฐอเมริกา,สเปน กว่า 700 มหาวิทยาลัยทั่วโลก เช่น ,,,,, ฯลฯ

ทำไมต้องเรียนติว Duolingo English Test ที่ Bright Up Center?

เพราะที่ BUC เราติวเนื้อหาเน้นๆ ตะลุยโจทย์ เน้นเทคนิค และข้อสอบเก่า Mock Test
Duolingo English Test (DET) ติวเข้มข้อสอบจริง Mock Test Duolingo ในทุกๆ part ทั้ง Listening , Reading , Speaking และ Writing

 

ที่ Bright Up Center P'Jeng เราเชี่ยวชาญการสอสอนและด้วยประสบการณ์เกือบ 20 ปี ทำให้เราเข้าใจน้องๆ
เกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆที่ส่วนใหญ่น้องๆจะพบเจอร์ในการสอบ เราจึงมุ่งเน้นในการคิดวิเคราะห์เทคนิคต่างๆ
เพื่อให้น้องๆทุกคนได้ผลลัพธ์ออกมาดีเลิศ โดยน้องๆทุกคนที่มาเรียนที่ Bright Up Center P'Jeng สามารถ
สอบผ่านได้ และยังสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้สูงถึง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

 

ทำไมต้องเรียนที่นี่,เรียนที่นี่ดีอย่างไร
Bright Up tutor By P'Jeng

1) เราเข้าใจน้องๆเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เจอในข้อสอบเราจึงมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ
เรามีประสบการณ์การสอนเกือบ 20 ปี เป็นประกัน นักเรียนมาเรียน
แล้วประสบความสำเร็จกว่า 50,000 คน เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่ได้รับการรับรอง
และควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนกวดวิชาของเรายังได้รับความ
ไว้วางใจจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ของไทย
ในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียนและพนักงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
2) ครูอาจารย์มีเทคนิคในการอธิบายการทำข้อสอบให้ถูกต้องภายในระยะเวลาจำกัด
และสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายไม่ว่านักเรียนจะมีพื้นฐานอย่างไรก็ตาม
3) ความเอาใจใส่และจรรยาบรรณของสถาบัน โดยเราคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก ให้สมกับค่าที่ว่า

 “Your success is our goal”  "ความสำเร็จของคุณคือเป้าหมายของเรา" 
 

ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวและหลักสูตรเฉพาะทางของ Bright Up Tutor By P'Jeng
ที่ทำให้น้องๆนักเรียนเรียนแล้วเข้าใจ วัดผลได้ เกรดเพิ่มจริง สอบติดจริงอีกทั้ง
ตลอดเวลา 17 ปี ที่ทางโรงเรียนกวดวิชา Bright Up Tutor By P'jeng ได้ทำ
ให้น้องๆ นักเรียนประสบความสำเร็จกว่าหลายหมื่นคน ทุก Class สอนสด
มาเรียนดูจะรู้ว่า Bright Up Tutor By P'Jeng เจ๋งแค่ไหน!!


fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập

ผลงานของน้องๆที่ประสบความสำเร็จ

fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
 

นี่คือส่วนหนึ่งของรีวิวความประทับใจของผู้ปกครองและน้องๆ
             เรียนที่ Bright up Tutor By P'Jeng
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
fun88 live casinoLiên kết đăng nhập
ชมรีวิวความประทับใจของผู้ปกครองและน้องๆ เพิ่มเติม>>>คลิ๊ก